Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Rodos, İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Tarafından “Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” Paneli Düzenleniyor. 

7423Rodos, İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Tarafından “Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” Paneli Düzenleniyor. 

Rodos, İstanköy ve Onikiada’dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin ülkemizdeki tek temsilcisi olan sivil toplum örgütü Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” paneli düzenleniyor.

Ege adalarındaki Türk varlığı ve kültürü üzerine değerli çalışmalar ortaya koyan ve bunu düzenlediği önemli etkinliklerle kamuoyu ile paylaşan Rodos İstanköy Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, “Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” paneli ile Ege adalarındaki Türklerin güncel kültürel sorunlarını ortaya koyuyor.

Açılış konuşması Alparslan Aksoy ve Dr. Cezmi Bayram tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte oturum başkanlığını Prof.Dr. Cezmi Erarslan üstleniyor.

Panelde konuşmacılar şu kültürel sorunları ele alacak:

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı – “Rodos ve İstanköy Türklerinin Kültür Sorunları”

Doç.Dr. Nilüfer Erdem – “Rodos ve İstanköy Türkleri ile Batı Trakya Türklerinin Kültürel Asimilasyonuna Dair Değerlendirmeler”

Dr. Neval Konuk Halaçoğlu – “Rodos ve İstanköy Türk Mimari Eserlerinin Kültüre Etkisi”

Doç. Dr. Cihan Özgün – “Rodos ve İstanköy Türklerinin Kimlik Sorunları”

Etkinlik, 20 Mart 2020 tarihinde Türk Ocakları İstanbul Şubesi‘nde gerçekleştirilecek.

 

(Kaynak: rodosistankoyturkleri.org.tr)