Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu” TMMOB Mimarlar Odası’nın Başkanlığında İstanbul’da Toplanıyor.

7888“Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu” TMMOB Mimarlar Odası’nın Başkanlığında İstanbul’da Toplanıyor.

TMMOB Mimarlar Odası’nın dönem başkanlığının yürütmekte olduğu “Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu – FABSR”  22 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da bir araya geliyor.

FABSR üye ülke temsilcileri, İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte; yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantının ardından 23 Kasım 2019 Cumartesi günü; Karadeniz coğrafyasında mimarlık, kentleşme ve planlama alanında yaşanan gelişmelerin mimarlık kamuoyu ve tüm ilgililerle paylaşılarak değerlendirileceği “Karadeniz Havzası Kıyı Bölgelerinde Kentleşme Ve Çevre Politikaları Paneli” düzenlenecek.

Panelde, katılımcılardan; Bulgaristan Mimarlar Birliği’nden Prof. Dr. Tudor Boulev – Bulgaristan Karadeniz Kıyılarında Rekreasyon ve Peyzaj Koruma Alanları Gelişimi

Mimarlar Odası Kentleşme, Mimarlık ve Çevresel Etki Değerlendirme Kurulu’ndan Mücella Yapıcı – Kent Ekolojisi ve Kanal İstanbul

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Bülent Topaloğlu – Deniz Koruma Alanları ve Karadeniz: Güncel Durum başlıklı konuşmalarını yapacaklar.

Kısaca; Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu FABSR

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR),  Karadeniz havzası  tanımı içine giren ülkelerde var olan meslek örgütleri tarafından Gürcistan – Tiflis’te 12 Ekim 1995 tarihinde kuruldu. Örgüt, kurulduğu yıldan günümüze dek; Karadeniz Bölgesi’ndeki doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik esenliğinin sağlanması amacıyla bu bölgedeki mimarlar arasındaki işbirliği ve iletişimi, geliştirmeyi hedef edinmiştir.

FABSR; Azerbaycan, Bulgaristan, ermenistan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve yunanistan’dan oluşan dokuz üye ülkenin katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkinlik programı için buraya tıklayabilirsiniz.

 

(Kaynak: mimarlarodasi.org.tr)

 

-->