Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

İ.A.E – Arka Oda Toplantıları’nda, Geçmişten Günümüze Haliç Kıyılarında Değişim Ele Alınıyor

4889İ.A.E – Arka Oda Toplantıları’nda, Geçmişten Günümüze Haliç Kıyılarında Değişim Ele Alınıyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, geleneksel olarak düzenlenen ve bir kent çalışması olan Arka Oda Toplantıları’nda Prof. Dr. Baha Tanman, 18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Yapılaşma ve Değişim başlığı ile konuşmacı oluyor.

Tanman, III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud dönemlerinde (1808-1839) Osmanlı yönetiminde meydana gelen önemli gelişmeleri belirleyerek, bu gelişmelerin Haliç kıyılarındaki değişime olan etkilerini değerlendiriyor.

Osmanlı Döneminde 17. yüzyıldan itibaren bir sayfiye yeri olan Haliç kıyıları, buralardaki Osmanlı yapılarının yıkılarak arazilerinin sanayi yapılarına devredilmesi ile bu özelliğini ancak 18. yüzyıla kadar koruyabilmişti. Böylece Osmanlı döneminden başlayarak adım adım sanayileşen Haliç, erken Cumhuriyet dönemine gelindiğinde tam anlamı ile bir sanayi bölgesine dönüşmüştü. Tanman, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde kaleme alınmış Bostancıbaşı Defterleri’nden yararlanarak Ayvansaray’dan Kasımpaşa’ya kadar uzanan kıyılardaki yapılaşma ve değişimi dinleyicilere anlatacak.

Sunum: 31 Ocak Çarşamba günü saat 16.30

Ayrıntı : http://www.iae.org.tr/Aktivite-Detay/18-Yuzyil-Sonlarindan-Gunumuze-Halic-Kiyilarinda-Yapilasma-ve-Degisim-Baha-Tanman/112

 

-->