Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Denizcilik Konuşmaları”nda Timuçin Binder, “Bodrum’un Geçmiş Kayıkları”nı Anlatıyor.

7994“Denizcilik Konuşmaları”nda Timuçin Binder, “Bodrum’un Geçmiş Kayıkları”nı Anlatıyor.

Bodrum Deniz Müzesi’nde düzenlenen Aralık ayı “Denizcilik Konuşmaları”nda Timuçin Binder tarafından “Bodrum’un Geçmiş Kayıkları” başlığı altında bir dizi konuşma gerçekleştirilecek.

Antropolog ve deniz tarihi araştırmacısı Timuçin Binder’in “Bodrum’un Geçmiş Kayıkları 1750’lerden 1950’lere Bodrum Yelkenlilerinin Öyküsü” adlı konuşma dizisi farklı tarihlerde düzenlenecek “Tekneden Kayığa Gövdeler“, “Yelkenler: Latin’den Markoni’ye” ve “Yelken Armaları: Aganta Burina Burinata” olmak üzere üç başlıktan oluşuyor.

Binder, düzenlenen bu etkinliğin, geçmişten günümüze uzanan yelkencilik kültürünün güncel sorunu olan “unutulmaya” yönelik bir bilinç oluşturma amacını taşıdığını şu sözlere dile getirdi:

Modern yaşam her geçen gün biraz daha fazla geçmişin izlerini örtüyor. Bu durumdan denizcilik kültürü de payını alıyor. Hâlâ limanlarımızda yelkenli tekneler var ama yelken döneminin temsilcileri değil bunlar. O dönemden geriye çok az sayıda tekne var aramızda. Bu geçmiş kültürün tamamen kaybolmasını önlemek veya en azından yavaşlatmak için, Bodrum Deniz Müzesi’nde sadece yelkenlilerin var olduğu dönemi keşfetmeye çalışan üç oturumluk bir dizi düzenledik.

Bu oturumlarda yelkenli dönem armalarının teknolojik tasarımları ve tarihsel gelişimleri üzerine çalışmalarımı, özelde Bodrum ve genelde Ege’nin yelken armalarıyla ilgili çalışmalarımı aktaracağım

2

Etkinlik, Türkçe ve ingilizce olmak üzere, toplam altı oturum halinde gerçekleşecek.

Türkçe sunumlar 10, 17, 24 Aralık 2019, Salı günleri saat 18:00’de

diğer dildeki sunumlar ise 11, 18, 25 Aralık tarihinde Bodrum Deniz Müzesi‘nde gerçekleşecek.

 

(Kaynak: kenttv.net, bodrumdenizmuzesi.org)

 

-->