Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” Görsel Sanatlar Yarışması, Bilinen Tarihin Ötesine Uzanan Kıbrıs Türklüğünü Ve Anadolu İle Olan Kültürel – Tarihsel Bağları Konu Alıyor

7039“Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” Görsel Sanatlar Yarışması, Bilinen Tarihin Ötesine Uzanan Kıbrıs Türklüğünü Ve Anadolu İle Olan Kültürel – Tarihsel Bağları Konu Alıyor

Yarışma, Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kadar uzanan süreçte Kıbrıs’ın Türklerle ilgili geçmişini ve Anadolu ile olan derin bağlarını konu alıyor.

Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri varlığı 1571 yılında Osmanlı fethine dayandırılmasına karşın Kıbrıs ve Anadolu’nun geçmiş tarihi incelendiğinde Hitit İmparatorluğu döneminde adanın imparatorluk sınırları içerisinde yer aldığı ve isminin “ALAŞYA” olduğu biliniyor. “Alaşya” sözcüğü ise Türk dili kökenli bir sözcük olarak “ülke-ulus-millet-kavim” anlamına geliyor.

“Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adlı yarışma, bu nedenle; iki ülke arasındaki bağın ne kadar köklü olduğunu somut olarak göstermek ve var olan bağları daha da güçlendirmek, farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmeyi amaçlıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmaya; resim, heykel, seramik, baskı resim, el sanatları, artistik tekstil ve tasarım çalışmaları, dijital sanatlar (video sanatı, dijital yerleştirme, vb.) görsel sanatlar alanını içeren, güzel sanatlarla ilgili her hangi bir lisansüstü programında eğitim gören lisansüstü öğrencileri katılabiliyor.

Seçici kurullar tarafından belirlenen başarılı yapıtlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi gibi önemli müzelerin koleksiyonlarında kalıcı olarak yer alacak.

Yarışmaya son katılım tarihi 20 Nisan 2020

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

-->