Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği”, “DENİZ” Temalı Kısa Öykü Yarışması Düzenliyor.

10814“Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği”, “DENİZ” Temalı Kısa Öykü Yarışması Düzenliyor.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği” (DADD), ortaokul öğrencileri arasında “DENİZ” temalı kısa öykü yarışması düzenliyor.

Türkiye genelindeki tüm ortaokullarda okuyan 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerine açık olan yarışma, çocukların dikkatini denizlere çekmeyi ve denizciliğe özendirmeyi amaçlıyor.

Son başvuru tarihi 23.04.2021 olarak belirtilen yarışmaya katılan yapıtların, her yönüyle özgün olması, daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması koşulu bulunuyor. Öte yandan öykülerin, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun bir biçimsel yapıya olması ve anlatımda düzgün bir dilin kullanılması, Seçici Kurul’un değerlendirme aşamasında önemli bir yere sahip.

Seçici Kurul; Ahmet Büke, Ali Boratav, Aytül Akal, Çetin Kent, Erol Kepenek, Fatih Erdoğan, Füsun Çetinel, Gökhan Gültekin Karakaş, Gülsüm Cengiz, Mavisel Yener, Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Özlem Ulubay Şahin, Serdar Bapoğlu, Şermin Yaşar Arda, Tayfun Timoçin, Turgay Noyan, Zeliha Özer ve Zeynep Aysim Altay‘dan oluşuyor.

Yarışmanın sonuçları 05.06.2021 tarihinde duyurulacak. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri (birer adet) ayrıca 10 adet mansiyon verileceği yarışmada; başarı kazanan ve yayımlanmaya değer görülen yapıtlar, yapıt sahiplerinden izin almak koşuluyla, kitap haline getirilebilecek.

Ödül Töreni, 12 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Deniz Müzesi Sergi Salonu’nda düzenlenecek. Törene katılamayan yapıt sahiplerine ödülleri, DADD tarafından, kargo ile ulaştırılacak.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

-->