TMMOB Mimarlar Odası’nın dönem başkanlığının yürütmekte olduğu “Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu – FABSR”  22 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da bir araya geliyor.

FABSR üye ülke temsilcileri, İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte; yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantının ardından 23 Kasım 2019 Cumartesi günü; Karadeniz coğrafyasında mimarlık, kentleşme ve planlama alanında yaşanan gelişmelerin mimarlık kamuoyu ve tüm ilgililerle paylaşılarak değerlendirileceği “Karadeniz Havzası Kıyı Bölgelerinde Kentleşme Ve Çevre Politikaları Paneli” düzenlenecek.

Panelde, katılımcılardan; Bulgaristan Mimarlar Birliği’nden Prof. Dr. Tudor Boulev – Bulgaristan Karadeniz Kıyılarında Rekreasyon ve Peyzaj Koruma Alanları Gelişimi

Mimarlar Odası Kentleşme, Mimarlık ve Çevresel Etki Değerlendirme Kurulu’ndan Mücella Yapıcı – Kent Ekolojisi ve Kanal İstanbul

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Bülent Topaloğlu – Deniz Koruma Alanları ve Karadeniz: Güncel Durum başlıklı konuşmalarını yapacaklar.

Kısaca; Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu FABSR

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR),  Karadeniz havzası  tanımı içine giren ülkelerde var olan meslek örgütleri tarafından Gürcistan – Tiflis’te 12 Ekim 1995 tarihinde kuruldu. Örgüt, kurulduğu yıldan günümüze dek; Karadeniz Bölgesi’ndeki doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik esenliğinin sağlanması amacıyla bu bölgedeki mimarlar arasındaki işbirliği ve iletişimi, geliştirmeyi hedef edinmiştir.

FABSR; Azerbaycan, Bulgaristan, ermenistan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve yunanistan’dan oluşan dokuz üye ülkenin katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkinlik programı için buraya tıklayabilirsiniz.

 

(Kaynak: mimarlarodasi.org.tr)